?

Log in

Давно хотел запилить такой кубик. - БАЗА ТОРПЕДНЫХ КАТЕРОВ [entries|archive|friends|userinfo]
Dezugner

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Давно хотел запилить такой кубик. [березень. 8-е, 2016|06:47 pm]
Dezugner
[Tags|, ]

ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: baxbanny
2016-03-08 07:23 pm (UTC)
+
Немеряное поле деятельности )
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: dezugner
2016-03-08 07:44 pm (UTC)
та да))
(Відповісти) (Parent) (Thread)